socha Panny Marie

Materiál: pískovec - nekvalitní s velkými zrny železitých příměsí. Podstavec trojdílný čtyřboký hranolový s profilovanu patkou a římsou, dřík má na všech stranách obdélné rámce s vykrojenými rohy. Na čelní straně datování A 1727. Na menším profilovaném soklíku stojící socha Panny Marie v životrní velikosti na oblaku v mírném kontrapostu. Je oděna do dlouhého zřaseného roucha, které si přidržuje pod pravým loktem, odkud spadají řasy. Ruce jsou nataženy do předu v žehnajícím gestu a hlava mírně ukloněna k pravému rameni. Na zadní straně soklu téměř neznatelný nápis: renov. l.p. 1894. V týlu připevněna okrouhlá svatozář s plechovými hvězdami.