socha Panny Marie Immaculaty

Pískovec. Na hranolovém, deskou ukončeném podstavci, na čelní straně opatřeném nikou ve tvaru srdce, je umístěna na zeměkouli ovinuté hadem stojící postava P. Marie. Figura silně esovitě prohnuta, prostovlasá, ve vertikálně řaseném šatě a bohatě zvlněném a vzdouvajícím se plášti, má sepjaté ruce, kolem hlavy hvězdná svatozář.