socha Panny Marie Immaculaty

Jedná se o pískovcovou sochu mladé ženy v životní velikosti, která stojí na symbolu zeměkoule. Socha je umístěna na plochém podstavci, mohutném soklu a dvoustupňové základně, ke které vede jeden schodišťový stupeň. Základna, sokl i podstavec jsou složitého půdorysného tvaru, který vychází z tvaru osmiúhelníku o nestejných stranách. Základna dosahuje maximální délky a šíře 2,20 m. Celková výše základny je 0,73 m. Sokl se skládá ze soklové patky, těla soklu a hlavice soklu. Patka soklu dosahuje šíře a délky 1,00 m. Navazující tělo soklu je široké i dlouhé 0,91 m. Hlavice soklu má prakticky obdobnou délku i šíři. Výše uvedená patka je vysoká 0,19 m. Tělo soklu dosahuje výše 0,80 m a jeho hlavice 0,29 m. Celý sokl tak dosahuje výše 1,28 m. Navazující podstavec sochy je vysoký pouhých 0,16 m a jeho délka je maximálně 0,80 m a maximální šířka je taktéž 0,80 m. Samotná socha je vysoká asi 2,15 m. V této výši je ovšem zahrnuta i výše symbolu zeměkoule, který je de facto dalším z podstavců postavy Panny Marie. Šíře sochy dosahuje 0,75 m. Celková výše díla je asi 4,32 m. Socha znázorňuje v lehkém kontrapostu stojící prostovlasou ženu s dlouhými, vzadu sepnutými, kadeřavými vlasy. Je oděna do tuniky sahající až k zemi. Tuniku má patrně přepásánu. Přes uvedený oděv má přehozen dlouhý plášť sepnutý na prsou, který opět sahá až k zemi. Obě ruce má sepjaty u pravého boku. Hlava světice se otáčí směrem doleva a lehce dolů. Levou nohou zároveň zašlapuje hada ovíjejícího symbol zeměkoule. Vedle symbolu ďábla nalézáme znázornění jablka jakožto symbolu lidského pokušení. Draperie pláště Neposkvrněné výrazně kontrastuje s její tunikou. Tunika je jemně svisle řasená. Naproti tomu plášť se vzdouvá v mohutných dynamických záhybech. Pravý okraj pláště je tak přetažen v úrovni od pasu až ke kolenům až na levou stranu těla světice. Dané dílo lze označit za vysoce školenou sochařskou práci. V literatuře je autorství připisováno Johannu Kasparovi Süssnerovi nebo Johanu Wirknerovi z Ostrova u Karlových Varů.