socha Panny Marie Immaculaty

Originál pískovcové sochy Madony Immaculaty se dvěma doprovodnými andílky se v současné době nalézá uvnitř areálu Božího hrobu v Mimoni (Niemes). Několikrát přesunutá statue Madony Immaculaty stála původně v dolní části tzv. Mariánského náměstí v Mimoni. Zde však byla ohrožována sílící dopravou, a proto byla pravděpodobně v roce 1931 či 1932 přemístěna do proluky mezi domy čp. 88 a 89 v tehdejší nedaleké Scheibengasse, poválečné Okrouhlické ulici. Zde nalezla statue místo blíže domu čp. 88 přibližně jeden metr od chodníku a od komunikace byla oddělena zdobným kovovým nevysokým plůtkem. Koncem 90. let 20. století byl stav statue havarijní, rozhodnutím MK ČR čj. 7210/98 ze dne 23. 10. 1998 byl umožněn přesun sochy do Mostecké ulice na parcelu č. 2169. Vzhledem k tomu, že stav sochy nezaručoval její další existenci v exteriéru, bylo rozhodnuto o nahrazení originálu kopií. Kopie byla osazena na podstavec (výdusek) zhotovený dle původního, originál sochy byl přemístěn do krytých prostor Božího hrobu v ambitovém dvoru vpravo (původní podstavec sochy se do současnosti nedochoval). Podstavec byl trojbokého půdorysu s okosenými rohy, s mohutnou profilovanou patkou, střední částí členěnou vpadlými poli a profilovanou římsou. Na podstavci spočívala (již dochovaná) stylizovaná kupa obláčků po stranách opatřená drobnými postavičkami andílků, držících v rukách kartuše s prázdnými plochami. Levý z andílků svou pravicí drží horní část kartuše a levicí poukazuje na její čelní stěnu (kde se tudíž kdysi jistě vyskytoval votivní nápis). Svým pohledem míří vzhůru k nebi. Pravý z andílků drží kartuši levou rukou a pravici má odtaženou od těla směrem dopředu. Svým pohledem míří rovněž k nebesům. Na střední obláčkové kupě spočívá sféra obtočená hadem, na které stojí figura Madony Immaculaty s Ježíškem u pravého boku. Bosá Panna Marie je oděna do spodního roucha (přiléhajícího k tělu) a svrchního pláště, přehozeného přes pravé rameno. Plášť splývá za zády k pasu, kde se přetáčí na čelní stranu a tvoří u Mariina levého boku hluboké záhyby. Panna Marie svoji pravicí přidržuje u boku téměř nahého Ježíška, levicí jej zachycuje za bříško. Hladká kulatá tvář Panny Marie pohledem míří vzhůru k nebi. Ježíšek držel v ručkách původně zlacené kopí s křížem na vrcholu, jehož bodec směřoval do tlamy hada obtáčejícího sféru pod nohama Panny Marie. Parvděpodobně obě figury měly původně nad hlavou pozlacené kovové svatozáře, Panna Marie v obvyklé podobě se dvanácti hvězdami (zachyceno na historické dokumentaci). Kopie statue je v současné době osazena v ulici pod kostelem sv. Petra a Pavla. Podstavec kopie (výdusek) je značně popraskán a roztržen, zvláště v partii římsy. U Ježíška chybí pozlacené kopí s křížem na vrcholu.