socha Panny Marie Immaculaty

Na třech čtvercových kamenných stupních je umístěn hranolový sokl s vykrajovaným zrcadlem na čelní straně, ukončený římsou. Na něm podstavec čtvercového půdorysu, na bocích výrazně projmutý a ve spodní částí rozšířený volutami, doplněnými palmovými listy. Na čelní straně je plasticky provedený monogram Krista a reliéf srdce ovinutého trnovou korunou s třemi hřeby. Pod ním letopočet 1760. Zadní strana podstavce s nápisem : Reno. Ano. 1860 – F.G.A.N.S. Na krycí desce podstavce je umístěn drobný, nahoru se zužující soklík, nesoucí zeměkouli ovinutou bronzovým hadem, na ní stojící, výrazně esovitě prohnutá postava Panny Marie v bohatě řaseném šatě, v kontrapostu. Kolem hlavy má hvězdnou svatozář, na pravé ruce sedí Ježíšek provedený v živém pohybu, se vztaženými ručkami, ve kterých drží kříž.