socha Panny Marie Immaculaty na podstavě

Na deskovém základě stojí barokní podstavec sochy se soklovým kamenem. Podstavec je nahoře ukončen římsou půlkruhově vyklenutou. Na podstavci pak stojí socha P. Marie na zeměkouli obtočené hadem. Socha světice má sepjaté ruce a kolem hlavy na kruhu má devět hvězdiček. Socha má zvláštní zajímavý postoj. Na přední straně podstavce je v ozdobeném rámci reliéf sv. Jana Křtitele s křížem v ruce. Reliéf a rámec kolem byly zlaceny, toto však je již oprýskané a odlupuje se i kámen podstavce, který jest z červeného pískovce. Na přední straně soklu je nápis: Přimlouvej se za nás u trůnu Syna/ svého a ochraňuj nás ode všeho zlého. Vzadu na podstavci je vytesáno: Anno 1776.I.R. Pod tím: Obnoveno za času války 1915. Obnoveno r. 1934. Vedle sochy jsou dva vzrostlé kaštany.