socha Panny Marie s Ježíškem

Socha Panny Marie s Ježíškem na podstavě stávala na vrchu Mohylíku (osada Chvalina) při silnici z Hořic do Hradce Králové, nyní se nachází u děkanského kostela Narození Panny Marie v Hořicích, po jeho severní straně. Materiálem je světlý pískovec, dílo je orientováno k východu. Na hranolovitý sokl (výška 60 cm, hloubka 85 cm) s pravoúhle vykousnutými rohy a sestupující profilovanou horní hranou dosedá podstavec (výška 87 cm) hruškovitého tvaru, v dolní části baňatý, v horní hranatý. Čelně v mírně předsazeném poli sledujícím tvar podstavce vtesaný latinský nápis provedený v humanistické minuskule, text: “Pono e(t) Voto / AnIMo DeVoto / TVo HonorI / RegIna PoLI / AVe VIrgo SaCrata / SaLVe Spes nostra Beata / S. A. W. / P. T. C. H.”, chronogram 1735, z levé strany vtesaný nápis, text: “Tak tebe pozDraWVgI / genž tebe MILVgI / CtzIteLoVe tVogI.”, chronogram 1735, z pravé: “BVD PozDraVena / ODWsseCH z WeLebena / O KraLoVno Nebeska”, chronogram 1735, oba boční nápisy jsou provedeny ve fraktuře. Na podstavci je posazena výrazně širší profilovaná římsa s segmentkem vyříznutými rohy, která přechází v horní části v kónicky se zužující a oblounem zakončený soklík, celková výška hlavice 43 cm. Na soklíku socha Panny Marie, která má svůj vlastní plintus. Světice v životní velikosti, v pravém kontrapostu, na levé ruce v náručí drží malého Krista, jež pravou rukou hladí matku po tváři. Pravá ruka Panny Marie přidržuje plášť. Odděna je ve volný splývavý řasený šat, přes který je přes ramena přehozen plášť, na hlavě královskou korunu, Ježíšek nahý.