socha Panny Marie Svatohorské

Pískovcová socha sv. Panny Marie Svatohorské je umístěná na vysokém dvoudílném postamentu. Spodní hranolový podstavec dosedá na širší kamennou základnu, jeho pata je na čelní straně zdobená prázdným reliéfním rámem a od střední části soklu oddělená římsou s profilací přímé zvonovnice. Čelní strana podstavce je doplněná reliéfním rámem s nápisem: „GOTT UND MARI / ? DER GÖTTE MUT / TER VON H. BERG / ZU EHREN HAT / ADAM HAAN AUS / DER STADT PRES / NITZ DIESE SAUL / RICHTEN LASSEN / ANNO 1753„. Boční stěny jsou zdobené reliéfy sv. Anny na levé straně a sv. Josefa na pravé straně. Korunní římsa přechází přes výžlabek a obloun v širokou krycí desku s menším nástavcem. Tato část postamentu má konklávní stěny směrem vzhůru zužené a na čelní straně je zdobená prázdným reliéfním rámem. Fundament završuje plastika Madony s Ježíškem, která je provedená v podživotní velikosti. Panna Marie je zobrazená v mírném kontrapostu s pravou nohou pokrčenou, na její levé ruce sedí nahý Ježíšek, který se ručkami přidržuje její pravé ruky. Marie hledí před sebe a pravou rukou drží Jezulátko za bradu a natáčí jeho hlavičku ve směru svého pohledu. Madona je oblečená do splývavých šatů, které jsou na jejím levém boku bohatě nařasené a na hlavě má stejně jako Ježíšek korunu.