socha Pieta

Socha byla spolu s dalšími někilikrát přemístěna, naposledy v r. 1997 ze zrušeného hřbitova u kostela sv. Michala. Nynější situace: Jedna ze souboru 5 soch rytmicky umístěných na parapetu rampy v Široké ulici, stoupající od mostu u muzea nad městským náhonem. Pieta umístěna v nejvyšším místě rampy. Postava sedící Matky Boží s hlavou skloněnou k pravému rameni a s tváří obrácenou k nebi. Na hlavě rouška - oděna v řasnatý šat. O pravé rameno a koleno se opírá hlavou pololežící postava Krista, oděná bederní rouškou. Nad hlavou drátěná zlacená svatozář. Popis: Šulcová 1988