socha Piety

Socha Piety stojí na severovýchodním nároží ohradní zdi, na pilíři zděném z pískovcových kvádrů a zakončeném profilovanou pískovcovou římsou. Horizontální Pieta v lehce podživotní velikosti je umístěna na hranolovém podstavci s postranními volutami a zrcadlem tvaru kvadrilobu. Levá noha Krista spočívá v levé ruce Panny Marie, pravá ruka Krista je spuštěna bezvládně k zemi.