socha Piety

Sochu tvoří sokl a vlastní socha Piety. Sokl je hranolový, na přední straně opatřený nápisem: „SVATÁ MARIA ORODUJ / ZA NÁS / Socha tato věnovaná ke cti a chvále / Boží od Občanů obce Starské / dne 20. června roku 1894.“ V dolní části přední strany soklu je autorská signatura „Jos. Pátek z Libochovic“, boční a zadní strany soklu jsou bez výzdoby. Vlastní socha Piety je provedena v méně obvyklé kompozici – Kristus nespočívá na nohách P. Marie, nýbrž téměř sedí, přidržován mezi jejími koleny. Marie sedí na skalnatém terénu. Oblečená je do šatů s dlouhými rukávy, po zádech splývá plášť, kryjící rovněž její hlavu. Dlaň Mariiny pozdvižené pravé ruky přidržuje Kristovu hlavu, levou rukou pak drží Krista pod levým paždím. Mariina hlava je mírně nakloněna směrem ke Kristovi, z obou očí jí kanou slzy. Pod šatem jsou vidět Mariiny bosé nohy. Kristus je až na bederní roušku nahý. Nohy jsou překřížené – levá noha směřuje šikmo přes pravou – ruce bezvládně visí podél těla.