socha Piety

Sousoší Piety se nachází u východního okraje zámeckého parku v místě panského domku (lázně). Památka je orientovaná čelem k východní straně, umístěná u chodníku pro pěší. Základové stupně na čelní straně jsou konvexního tvaru, vypouklé, první základový stupeň téměř v úrovni s terénem o rozměru 150 x 98 x 20 cm výšky, druhý stupeň o velikosti 78 x 70 x 17 cm výšky. Na něm je posazen kvádrový sokl o rozměru 62 x 55 x 30 cm výšky, v horní části s obvodovou oblou páskou. Na soklu vztyčen podstavec o výšce 87 cm, ve spodní části (zhruba v jedné třetině) segmentově rozšířený. Podstavec je zdoben rokajovým rozvilinovým zrcadlem a ukončen plochou, přesahující římsou o tloušťce 20 cm. Na segmentovém krychlovém podstavci, plintu, umístěno drobné sousoší Piety o výšce 90 cm. Sedící socha P. Marie je ztvárněna s korunou na hlavě, hlavou mírně skloněnou k pravému rameni a pohledem na mrtvého Krista, jehož tělo je téměř v horizontální poloze, s paží svisle spuštěnou. Pravá ruka P. Marie podpírá hlavu mrtvého Krista. Světice je oděna do dlouhého zřaseného šatu, sousoší umístěno na oblacích. Vzadu na podstavci vytesán šestiřádkový text: ANTON FINGER / SEINER EHWIR / TIN HAT DIE / SES BILD GE / SAHAFT / A 1776/. Materiál světlý pískovec, celková výška památky činí 305 cm.