socha - pomník dr. Emila Holuba

Na kamenném stupni vyzděném ze žulových kostek je prostý hranolový sokl, v jehož přední stěně je nápis DR. EMIL HOLUB. Na soklu je umístěna socha cestovatele, stojící na umělém skalisku. Dr. Holub je oblečen do kalhot zasunutých do holínek, sako ke krku bez límečku má zapnuté na jeden knoflík, na hlavě tropickou přilbu. Stojí v uvolněném postoji, s rukama volně podél těla. Výrazná tvář s knírkem a mušketýrskou bradkou hledí energicky vpřed, pohled jakoby upřený do dálek. Na zadní straně nápis: Postavil kruh rodáků a přátel města Holic v Praze 1949 s podporou ministerstva informace a osvěty. Vytvořil: 1988 Vlčková REI: duben 2006 J. Svobodová.