socha sv. Anny

Socha sv. Anny stojí u ohradní zdi jižní zahrady, západně od bazénu s kašnou. Pískovcová plastika je umístěná na vysokém hranolovém podstavci, který dosedá na obdélnou základovou desku. Podstavec je rozdělen na dvě části, dolní nízký sokl má okosené hrany a boky členěné vpadlými zrcadly, horní díl má čelní stěnu konvexně prohnutou a směrem vzhůru se zužuje. Nároží horního podstavce jsou opět okosená a zdobená v horní části volutami se střapcovými závěsy. Na čelní straně je reliéf sv. Jana Nepomuckého, který se modlí před křížem. Podstavec je ukončen výraznou profilovanou římsou s okosenými rohy, která se na východní straně nad reliéfem segmentově prohýbá. Na horní desku dosedá menší nástavec s vlastní sochou, jehož stěny se konklávně zužují, při horním okraji je zdoben čabrakovým motivem a na čelní straně je v rozích doplněn dvěmi hlavičkami andílků. Plastika sv. Anny je zobrazena v mírném kontrapostu s levou nohou mírně pokrčenou. Světice se sklání k Panně Marii, která stojí po jejím levém boku. Panna Marie čte v rozevřené knize, kterou drží sv. Anna v pravé ruce, zatímco levou má složenou na prsou. Obě postavy mají nad hlavami připevněnou zlatou svatozář a jsou oblečeny v dlouhých splývavých šatech, sv. Anna má navíc přes ramena přehozený řasený plášť a vlasy zakryté rouškou.