socha sv. Antonína Paduánského

Socha byla spolu s dalšími někilikrát přemístěna, naposledy v r. 1997ze zrušeného hřbitova u kostela sv. Michala. Nynější situace: Jedna ze souboru 5 soch rytmicky umístěných na parapetu rampy v Široké ulici (na mostě), stoupající od mostu u muzea nad městským náhonem. Socha světce v poustevnickém úboru s rozevlátým pláštěm přes ramena, prostovlasý, mírně se usmívá, vousatá tvář. Pravá noha je nakročena, v pravé ruce drží rozevřenou knihu. Levou rukou hladí po hlavě prostovlasé dítě, oděné bederní rouškou. Popis Šulcová 1988