socha sv. Antonína Paduánského

Na 3 kamenných obdélných stupních osazen hranolový podstavec, z boku podepřený volutovými křídly, jejichž plochu pokrývá akant a které mají na obvodu zavěšeny masivní plastické květinové festony. Podstavec ukončuje římsa, nesoucí profilovaný soklík s mírně esovitě prohnutou postavou prostovlasého světce v kontrapostu. Je oděn v řeholní šat s kápí, rochetu a přes ramena má přehozenou štolu. Na levé ruce drží sedícího Ježíška, který se jej přidržuje pod krkem. Od roku 2016 mají figury doplněné do té doby chybějící kovové atributy v podobě svatozáří a lilie v pravé ruce světce. Na čelní straně podstavce je v mělkém reliéfu provedená postava sv. Floriána, nad ním monogram S.D.S., dole letopočet 1736. Na soklíku pod sochou nápis S. Antonii.