socha sv. Antonína Paduánského s Ježíškem

Socha světce na podstavci, sv. Antonína Paduánského s Ježíškem, je umístěna v místní části obce Dolní Olešnice, ve Vestřevu, mezi dvěma lipami poblíž objektu čp. 99 u bývalé silnice vedoucí dříve k mostu přes Labe. Kvádrový sokl (o rozměrech 125 x 60 x 70 cm výšky) s příložkou na čelní straně zdobenou dělenou rokajovou kartuší se svislými páskovým dekorem. Sokl je ukončen oblou římsou s mírným přesahem a navazuje na podstavec vysoký 130 cm se segmentovými příložkami se zavíjenými křidélky v horní a spodní části. Na podstavci v ploše rozměrná nápisová kartuše o rozměru 115 x 47 cm s osmiřádkovým textem: Antoni Lob und / Ehre. Sich allenshalb ver / mere. Zu diesem Ziel und / End. Ihm Herz und alles / schenk. Dies widmet seinem / Führ ans Andachs Lied. / Karl Schier. Erricht / im Jahr 1799. / Volný překlad: Antonínu chvála a čest ať se všude (vždy) rozmnožuje. K tomu cíli a konci (konečnému cíli) mu daruji srdce a vše. To věnuje na svůj náklad jako zbožný zpěv (dosl. To věnuje svému nákladu z písně zbožnosti). Karl Schier. Pořídil v roce 1799. Podstavec je ukončen plochou římsou o tloušťce 25 cm, na které je usazen dvojitý konvexkonkávní soklík, hoření s orámováním. Na plintu socha světce, sv. Antonína Paduánského v životní velikosti s figurou malého Ježíška, který je zobrazený v profilu stojící na pultíku s přesahující římsou, pultík ve spodní části zavíjený. Ježíšek je přidržovaný světcovou levou rukou. Sv. Antonín zobrazen jako mladý a bezvousý muž, oděn do hábitu s kapucí, převázaný provazovým cingulem, na hlavě s tonsurou, obut do kožených sandálů. Světec adorující Ježíška, figura v kontrapostu, pravou ruku s uchopenou palmovou ratolestí má ohnutou v předloktí a položenou na prsou a hlavou mírně skloněnou k Ježíškovi. Hlava světce s uchycenou paprsčitou svatozáří. Celková velikost činí 470 cm. Materiál světlý pískovec s částečně dochovanou polychromií (pravděpodobně z r. 1903, kdy byla socha renovována).