socha sv. Barbory

Socha je osazena na novém pískovcovém hranolovém podstavci s navazujícím toskánským sloupem. Na čelní straně soklu je rytý nápis: SUBTILO / PRAESIDIO / 1680. Socha z pískovce v podživotní velikosti v kontrapostu, mírně esovitě prohnutá, je oděna do bohatě řaseného roucha, na hlavě má železnou tepanou zlacenou korunku; vlasy má vzadu svázané do uzlu. Hlavu má stočenou k pravému rameni, zrak upírá k zemi. V pravé ruce drží kalich, levicí se opírá o hranolovitou věž se střechou tvaru sférického jehlanu vystupující z půdorysu podstavce, s naznačeným půlkruhovým vstupem a okénky. Kromě korunky sochu doplňuje tepaná zlacená palmová ratolest při levé ruce a věži. Předmětem ochrany je socha sv. Barbory na parc.č.3763.