socha sv. Barbory

Hladký hranolový vysoký sokl členěný na čelní straně vertikálně zavěšenými festony a představeným pilastrem, ukončuje deska, na ní je osazen nižší dole nápadně rozšířený podstavec s masivní římsou. Čelní stranu soklu vyplňuje kartuše s monogramem “I I A W - 1714”, na horním podstavci je ve festonu nápis: “S. Barbara”. Socha světice je štíhlá, mírně esovitě prohnutá v nevýrazném kontrapostu, je oděna v historizující šat a plášť, na prostovlasé pootočené hlavě má vínek. U levé nohy má věž, pravou rukou si přidržuje cíp pláště. Hrubozrnný, tvrdý pískovec.