socha sv. Barbory

Pískovcová socha sv. Barbory osazovala střed levé strany mostu přes Bobří potok křížící Valdštejnovu alej v Zahrádkách (Neugarten). Profilovaný hranolový podstavec sochy zužující se směrem nahoru působí poměrně robustně. Ve spodní polovině podstavce se na čelní stěně a v okosených rozích lze setkat s motivem festonů, aplikovaných však poněkud mechanicky a ploše. Na tomto mladším podstavci (první polovina 19. století) se nalézá starší zřejmě druhotně osazená socha světice pocházející z první poloviny 18. století ve výrazném esovitém prohnutí, zobrazená v obvyklém ikonografickém pojetí. Světice v bohatě zřaseném rouchu a plášti stojí v kontrapostu s volnou levou nohou. Mladistvě vyhlížející světice se dvěma řadami perel na krku drží v levici kalich a pravicí k němu poukazuje. Další obvyklý Barbořin atribut, stylizovaná stavbička věže, se nalézá u Barbořiny levé nohy. Podle historické fotodokumentace byla socha barevně pojednána, zbytky polychromních vrstev se na statui dochovaly do současnosti (např. červená u věže). V současné době se socha sv. Barbory nalézá po pravé straně cesty v parku vedoucí od zámku směrem k budově oranžerie. Je nutné zdůraznit, že její nynější umístění lze považovat jen za dočasné a trvat na opětovném vrácení obou soch na řádně opravený most. Na základě informací z RZ 1587/R z roku 2001 je důležité připomenout, že světice má z téhož roku rekonstruovanou partii tváře, kde značná část originální hmoty kamene chyběla, doplněna byla též Barbořina pravá paže.