socha sv. Barbory

Socha světice zahalená v řasnaté roucho a držící kalich. U jejích nohou hradní věž. Pod sochou podnož s reliéfy Maří Magdalény, sv. Šimona a sv. Trojice. Na soklu věnování a datování z roku 1822.