socha sv. Donáta

Socha sv. Donáta se nachází u kostela sv. Šimona a Judy v Mojžíři. Památkau tvoří hranolová soklová architektura ukončená bohatě profilovanou římsou a vrcholová socha světce sv. Donáta, ochránce před blesky a krupobitím, v přibližně životní velikosti. Soklová architektura se nachází na kamenném základu a je tvořena patkou, dříkem a krycí deskou s obvodovou profilovanou římsou. Na dříku soklu jsou ze všech stran rytá, zrcadla dvou tvarů s nápisy (torzálními). Na čelní straně má zrcadlo tvar obdélníku s půlkruhy na kratších stranách. Na zadní a bočních stranách jsou obdélná zrcadla s konkávně vykrojenými rohy. Nad polem na čelní straně je špatně čitelný fragment majuskulního nápisu, text vyrytý v polích je rovněž velmi fragmentální a téměř nečitelný. Postava světce stojí v kontrapostu s pokrčenou pravou nohou na nízkém čtvercovém podstavci. Světec je oděn ve splývavé klerice, zahalující nohy i s botami, která je opatřena řadou knoflíků po celé její délce. Drapérie oděvu je jednodušší, tvořena vertikálními záhyby, u nohou látka mírně přepadá přes podstavec, na kterém světec stojí. Oválný obličej světce s hladce oholenou tváří je lemován vlnitými vlasy k ramenům a na temeni hlavy má připevněný kovový vavřínový věnec. V pravé ruce přimknuté k tělu drží palmovou mučednickou ratolest, která spočívá na jeho paži. Levou dlaní drží hřbet rozevřené knihy, kterou si opírá o předloktí a hruď.