socha sv. Floriána

Sousoší na trojbokém podstavci obklopeném balustrádou v parčíku v západní části Trčkova náměstí, blíže k děkanství.