socha sv. Floriána

Na dvojitém trojbokém soklu s volutovými křídly stojí socha sv. Floriána ve vojenském oděvu, držící v pravé ruce prapor a v levé vědro. Spodní sokl třístranný, na každé straně v rytém zrcadle reliéf nebo latinský nebo český nápis. Mezi deskami s nápisy volutová křídla, jejichž voluty se stáčejí na spodní i svrchní straně. Sokly mezi sebou děleny vyloženou profilovanou římsou. Na pravé straně vedle Floriána sedící andílek, držící erb města. Nápisy vždy na dvou stranách, na třetí reliéf: na spodním soklu: Utopení sv. Floriána v Enži, na svrchním: Anděl, držící ochrannou ruku nad městem. Nápisy v původním znění uvedeny na evidenčním listě, revidovaném v r. 1973 L. Svátkovou. Rozměry: sokl: š. 200 x hl. 170 x v. 215 cm.