socha sv. Floriána

Uprostřed náměstí Republiky je obrubníkem vyvýšená čtvercová plocha cca 8 × 8 m v rozích se 4 stromy, jírovec maďal (vysazeny 2014–2016, opět pokáceny 2017). Na dvou profilovaných kamenných stupních o čtvercové základně je umístěn hranolovitý podstavec zdobený zrcadly, s profilovanou deskovou patkou a profilovanou deskovou římsou. Na něm je umístěn nástavec, zužující se ve tvaru volut, se sochou sv. Floriána. Postava je prohnuta, roucho má rozevláté, levá ruka je na prsou, v pravé drží atribut, džber s vodou nad hořící věží. Na hlavě má helmici s hřebenem. Na podstavci nápis: "GOTT UND HEILIGEN ZU EHREN IST DIESE STATUE DURCH JOHANN JÄGER ERRICHTET ANNO 1806". Na druhé straně nástavce vytesáno: "JOHAN WILT".