socha sv. Floriána

Pískovcová socha v mírně nadživotní velikosti je osazena na hranolovém soklu s přesahující profilovanou krycí deskou. Světec je podán v tradičním ikonografickém pojetí období barokního slohu, s mírně vpravo natočenou tělesnou osou v bohatě řaseném rouchu. Zobrazen je jako římský voják s kyrysem, krátkou suknicí ke kolenům, s přilbou a vysokými botami; z vědra lije vodu na hořící stavbu. V levé ruce drží kopí s praporcem. Socha od roku 1996 nahrazena kopií, originál je umístěn v prostoru vstupní chodby hasičské zbrojnice čp. 235.