socha sv. Floriána

Socha dnes stojí na poměrně vysokém podstavci, který je užší než dolní část soklu (původní dolní část soklu nebyla po přemístění na současné místo použita). Sokl je ve středu přední strany rozšířený. Nachází se zde oblá kartuše, jejíž okraj zdobí vegetabilní motivy se stáčenými konci. V kartuši je nápis s chronogramem: „IN HONOREM / SANCTI TVTELARISSVI / FLORIANI / POSVERAT / BERNARDVS IAHN“. Na dolním okraji soklu je pod kartuší ještě letopočet přímo uvedený: „A O 1727“. Na obou bocích soklu je voluta s masivním stlačeným dolním závitem. Směrem vzhůru se sokl mírně rozšiřuje a zakončen je přesahující římsou. Na soklu stojí socha sv. Floriána, zobrazeného jako stojícího s odlehčenou pravou nohou. Oděn je do zbroje římského vojáka. Má krátkou tuniku, úzké kalhoty po kolena, v horní části s ochrannými pláty. Oděv doplňuje plášť, halící záda, obě paže i předloktí a velkou část trupu. Sepnutý je na prsou. Pravá paže je natažená mírně od těla, ruka drží okrouhlou nádobu, z níž vylévá vodu na hořící dům. Ten se nachází vedle světcovy pravé nohy. Dům je třípatrový, v přední stěně s třemi dvojicemi oken nad sebou. Floriánova levá paže je ohnutá v lokti lehce od těla, ruka přidržuje svěšený prapor, opřený žerdí o zem vedle světcovy levé nohy. Na hlavě, mírně nakloněné k pravému rameni, je přilba s bohatým chocholem, vpředu protažená do špičky. Pod přilbou jsou vidět krátké vlasy, členěné do silných kudrnatých pramenů.