socha sv. Floriána

Na jednostupňovém podstavci je dvojitý sokl s sochou sv. Floriána . Tradičně znázorněný světec v oděvu vojáka , na hlavě má přilbu, v pravé ruce drží prapor, v levé vědro s vodou. Tělo v mírném esovitém prohnutí s naznačenou levou nohou.