socha sv. Floriána na podstavě

Na kamenné základně z desek zapuštěných v úrovni terénu stojí kvádrový pilíř s výrazně přesazenou patkou i hlavicí. Patku pilíře tvoří dvoustupňová deska, vrchní část desky je odsazená. Hlavici pilíře tvoří třístupňová deska, její prostřední část zvýrazňuje po celém obvodu zubořez. Čelní a boční stěny pilíře mají obdélná zrcadla s dekorativním pásovým orámováním v podobě lišty sestavené z kosočtverců či náznaku pletence v koutech s květy kopretin. Na zadní straně pilíře je jednoduchá pasparta ztvárněná rytou linkou. Na čelní stěně je v zrcadle vytesán nápis St. / Florianus / beschütze / und bitte bei / gott für uns. Nad nápisem zůstalo torzo závěsu pro lucernu. Na levé boční stěně je vytesán nápis Eingeweiht / von der / Geistlichkeit / der / Hochwürtligeit (?) / Herrn / Josef Hruby / und / Alex Bruder / unter dem / Lehrer / Herrn Benedikt Hermann. Na pravé boční stěně je vytesán nápis Errichtet von Franz / und / Barbara / Patzak / Bäckermeister / in / Bernsdorf / Nr. 79 / A 1833. Na zadní straně je v ryté paspartě vytesán nápis Felix Heinrich / Bildhauer und …… / Carl Wenzel / Steinmetzer / in Döberla. Všechny nápisy jsou vytesány polokurzívou a zvýrazněny tmavší hnědou barvou. Pod římsou je na pravé boční stěně pilíře připevněna pamětní měděná cedulka s nápisem v českém a německém jazyce Renovováno z darů bývalých německých / obyvatel Bernartic a Vrchové / 1993. Socha stojí na jednoduchém plintu. Světec v téměř životní velikosti stojí v nepatrné esovité křivce s lehce povykročenou levou nohou, těžiště má na pravé noze. Světcova postava ztvárněná se svými typickými atributy je oděna v oděvu římského vojáka se zvrásněným pláštěm a přilbou na hlavě. V pokrčené levé ruce drží žerď praporu složeného v pokrčeném předloktí, žerď sahá do úrovně světcova pasu. V pravé ruce třímá putýnku, z níž vylévá vodu na hořící dům. Světec je i s atributy zhotoven z jednoho kusu kamene. Vše je zhotoveno z hrubozrnného načervenalého pískovce regionální provenience.