socha sv. Františka de Pauly

Socha sv. Františka de Pauly: Na volutovém podstavci s rokajovou mušlí stojí světec, levý bok vysunut, ruce zkřížené na prsou. Hlavu otáčí k nebesům, výraz obličeje prozrazuje náboženské vytržení. Spodní roucho tvoří vertikální pravidelné záhyby, přes ně kasule – hladká, přepásána provazci. Po levé straně malý andílek sedící na oblaku, s oválným medailonem, po pravé straně nástavce reliéfní profil hlavy andílka a andělské hlavičky celé.