socha sv. Františka z Assisi

Socha sv. Františka z Assisi se nachází v zahradě domu č.p. 772 jihovýchodně od náměstí. Socha je umístěna v bezprostřední blízkosti městské komunikace, ke které je otočena čelem, směrem k západu. Skládá se z vlastní sochy sv. Františka v životní velikosti a z hranolového soklu, který je osazen na podstavci s jedním schodnicovým stupněm. Socha světce stojící v předklonu ve výrazném kontrapostu s odlehčenou pravou nohou se sepjatýma rukama, ve kterých drží latinský kříž, jehož ramena jsou u krátkých břeven rozšířena. Levou rukou, ohnutou v lokti, přidržuje lebku. Světec je oděn do františkánského hábitu, kolem pasu má uvázáno provazové cingulum se třemi uzly (řádové sliby - symboly, chudoby, čistoty a poslušnosti) a růženec na levém boku. Hlava je mírně zakloněna, pohled směřuje vzhůru. Nad hlavou je umístěna kruhová pozlacená svatozář. Na rukou, na hrudi a nártu nohy jsou patrná stigmata. Pravou nohou došlapuje na vysypanou truhlici s „maskaronem nectnosti“. Tvář rámují krátké vlnité vlasy s tonsurou na temeni hlavy a plnovous. Sv. František z Assisi je osazen na plintu, který přímo navazuje na hranolový sokl s profilovanou hlavní římsou. Na jeho zadní straně je uvedena datace 1762. Dřík soklu je rozdělen v dolní třetině výšky na dvě části - spodní část je rozšířená. Dřík je zdoben dvěma zrcadly nad sebou umístěnými s vykrajovanými rohy ve tvaru čtvrtkruhu. V poli čelního svrchního zrcadla se nachází vytesána kapsa, do které byla druhotně vložena pískovcová kartuše tvořena rokaji, dnes s prázdnou plochou. Sokl je ukončen poměrně vysokou patkou v horní části profilovanou (skládající z oblounu a výžlabku). Rozměry: výška sochy: 190 cm, hlavní sokl: 180 x 84 x 84 cm, karuše: 70 x 44 x 12 cm