socha sv. Františka z Assisi na podstavě

Kamenný pilíř se sochou sv. Františka z Assisi se nachází na návsi obce, v parčíku, poblíž pilíře se sochou sv. Václava. Na kamenné obdélné základně je usazen hranolový sokl o rozměru 59 x 40 x 47 cm výšky. Štíhlejší, odstupněný dřík, v horní části s plochými volutovými křídly, na bocích zdoben reliéfními palmetami, dolní část dříku konvexní se segmentovými křídly. Na čelní straně podstavce reliéf Madony s malým Ježíškem v náručí, pod ním kartuš s textem: Sv. Františku skrze spojenI V ranách s / JežIšeM Vyžá / Dej šťastné skonČenI a ŽiVot osLavený /. Podstavec ukončen profilovanou , předstupující , čelně volutově zvlněnou římsou s mušlí o rozměru 56 x 46 x 30 cm tloušťky. Na odstupněném nástavci s nízkým plintem umístěna v kontrapostu postava světce, sv. Františka z Assisi, oděná v řádovém rouchu s cingulem a růžencem. Pravá ruka sv. Františka je spuštěná podél těla a přidržuje lebku. Levá ruka je ohnuta v předloktí s uchopeným křížkem na prsou. Hlava světce prostovlasá, tvář s plnovousem a kovovou svatozáří. Vzadu na dříku podstavce text s letopočtem : Sv. Antoníne Paduánský Serafínské Řehole Slávo oroduj za nás Obyvatele / 1775. Materiálem světlý, měkký pískovec. Socha světce o výšce 105 cm, celková výškv četně pilíře se soklem je 280 cm.