socha sv. Gotharda na podstavě

Pilíř se sochou sv. Gotharda je umístěný uprostřed osady po pravé straně komunikace ve směru k obci Vrbice. Na kamenné obdélníkové základně o rozměru 210 x 230 cm, po obvodu se čtyřmi poli dřevěného oplocení, v nárožích s osmibokými sloupky o výšce 60 cm, je umístěný uprostřed hranolový sokl o rozměru 92 x 67 x 58 cm výšky, ukončený dvojitou římsou s výžlabkem, na čelní straně s rytým textem v orámovaném zrcadle: Swaty Gothard Oppata Biskup / před Bohem Welike divi činil wseli / ka zeme ucenjm geho naplnena gesst / Dne 28. Srpna Anno 1804/. Na soklu vztyčen hranolový dřík o výšce 115 cm, ve spodní části se zavíjenými volutami s ratolestmi, ukončený masivní, přesahující hlavicí o tloušťce 53 cm. Na přední straně podstavce vegetabilně rámovaná kartuše s centrálním reliéfem stojícího sv. Floriána, patrona hasičů v typickém pojetí římského vojáka s korouhví a vědrem v pravé ruce, nika o rozměru 48 cm x 28 cm. Nápis pod kartuší: / Swaty floriáne Orodug zanas/. Socha světce, sv. Gotharda je umístěna na nízkém plintu, stojící postava je oděna do biskupského oděvu s berlou uchopenou v pravé ruce, na předloktí rozevřená kniha. Světec s plnovousem, s pohledem vpřed, na hlavě mitra. Levá ruka ohnuta v předloktí, v gestu. Přes ramena splývající, na prsou sepnutý pluviál odhalující řasnatou albu, rocheta lemována krajkou. Oděv doplňují rukavice a křížek zavěšený na krku. Socha je prostorově ztvárněná, v životní velikosti o výšce 170 cm. Materiálem světlý pískovec. Celková velikost 395 cm.