socha sv. Gottharda na podstavě

Volná pískovcová plastika před hřbitovem mezi vzrostlými stromy, na čtvercovém půdoryse, který tvoří základ sochy. Na hranolovitém soklu je umístěn dřík podstavce tvaru pravidelného čtyřbokého hranolu, z boku osazen jemnými volutami a zakončený nahoře rovnou profilovanou deskou římsy. Vpředu je osazen obdélnou mramorovou deskou s nečitelným nápisem. Nad hlavní římsou je umístěn vyšší vzhůru ustupující podstavec sochy, přerušený rovným, pravoúhle zalomeným vystupujícím pásem. Vpředu kovový držák lucerny. Mohutná postava starce s plnovousem a v mitře je oděna do dlouhé řasené kleriky, rochety se zdobným okrajem a rozevlátý ozdobený pluviál. Světec výrazné fyziognomie spočívá v kontrapostu na pravé noze s pokrčenou levou. Levou rukou přidržuje na boku knihu, pravou plášť. Hledí před sebe.