socha sv. Isidora na podstavě

Pilíř se sochou světce, sv. Isidora, se nachází uprostřed obce v ovocném parčíku ve vzdálenosti asi 25 metrů od místní komunikace. Na kamenicky opracované zapuštěné základně v rovině s terénem o rozměru 160 x 125 cm, na přední straně konvexně vyduté, je usazen oboustranně konvexní sokl, na bocích s lichoběžníkovými segmenty, o rozměru 112 x 60 x 55 cm výšky. Podstavec poměrně masivní o výšce 95 cm s postranními příložkami a volutovými křidélky ve spodní a hoření části zdobenými v tloušťce plochy vrypy a rostlinnými motivy. Čelní strana podstavce s diagonálně vedeným reliéfním vyobrazením pravděpodobně umírajícího sv. Františka pod baldachýnem na oblaku, zadní strana s reliéfem blíže neurčené světice, se zdviženou levou rukou s uchopeným křížem, dlouhém zřaseném šatě. Reliéfy světců umístěny v oválech, které jsou zdobené bohatými rolverkovými kartušemi, které přesahují až na spodní část římsy, ve spodní části kartuší rozevláté převázané stuhy. Římsa přesahující, ústupková, nad podstavcem segmentově zvlněná o tloušťce 17 cm. Na soklíku s plintem o výšce 40 cm je vyrytý na čelní straně nápis ol s. Isidore orodug / ZA NAS, písmeno N je poničeno vysekaným čtverhranným otvorem, do kterého byl původně upevněn držák na kovovou lucernu. Z druhé strany jsou vytesány signatury TR /cq A 1755 J : B. Socha světce, sv. Isidora Madridského, je zobrazena v kontrapostu v životní velikosti s nakročenou pravou nohou, tělo je mírně esovitě prohnuté, pravá ruka položena na prsou, levá ruka mírně ohnuta v předloktí s uchopeným rýčem, o který se světec opírá. Na hlavě sv. Isidora klobouk, je zobrazen jako starší muž s plnovousem, oděn do prostého venkovského oděvu. Materiál světlý pískovec, celková výška 390 cm.