socha sv. Jana Almužníka

Za obcí, za topolovou alejí, při styku polních cest. Materiál hrubozrnný kutnohorský pískovec. Sokl téměř čtvercového půdorysu stojí na podezdívce vyzděné z lomového kamene. Výrazně užší hranolový podstavec je na čelní straně zdoben předstupující reliéfní kartuší s korunovaným erbem hrabat Věžníků. Nad výraznou profilovanou římsovou hlavicí je podnož sochy s vyrytým zrcadlem a zaoblenou římsou. Světec je oděn v tradičním rouchu, krucifix drží na levé straně. Vpravo u světce je postava v pokleku pravé nohy. U sochy byly vysazeny lípy, nedávno pokácené. Předmětem ochrany je socha sv. Jana Almužníka na příslušném pozemku.