socha sv. Jana Nepomuckého

Přibližně v centru obce na nábřeží potoka umístěna socha sv. Jana Nepomuckého. Výškově odstupňovaný sokl je umístěn na izolovaný základ o jednom stupni. Je členěn nízkou paticí s profilací úzkých krajních křídel a tento profil se odráží do tvaru středové části s předsazenou střední svislou plochou a připojenými postranními ztlačenými volutovými křídly. Ve vrcholu je ukončen vyloženou profilací korunové římsy. Přední i zadní plocha soklu ve střední části členěna vpadlými poli zrcadlových rámů na čelní straně a v profilech volutových křídel doplněné florálními závěsy. Zadní strana je opatřena sekaným majuskulním nápisem ve znění: “ MIKULAS WITEK USNULI W PANU PORU UCIL TUTO ST ATU WISTAV ET MARTIN SIN FUNDATOR DNE 31. MAGI A.D. 1796 DANO: 10.30 RIN :” Socha světce v klasickém ikonografickém pojetí je umístěna na nízké profilované podnoži. Postoj je ovlivněn výrazným kontrapostem s vahou na levé noze a vysunutou pravou nohou v koleni. Esovitá linie probíhá horní polovinou těla, končící v náklonu hlavy k levému rameni. Trojdílné kanovnické roucho zhybněno řadou hlubokých svislých záhybů na břiše a v partii nohou. Světec s biretem na hlavě, delších kadeří a plnovousu je doplněn hvězdnou gloriolou, třímá v lokti pokrčené levé ruce kříž s korpusem Krista, přidržovaný pravicí. rozměry: sokl cca 0,8 . 0,6 m, výška cca 2 - 2,5 m materiál: kámen - pískovec