socha sv. Jana Nepomuckého

Socha sv. Jana Nepomuckého stojí v jižní části obce Zdislava, východně od areálu kostela sv. Jana Křtitele. Socha je obrácena směrem do parku, (byla sem pravděpodobně přemístěna z jiného místa, na starší kartě je údaj o p.č. 1414/6). Na pískovcovém stupni spočívá obdélný kamenný sokl zakončený jednoduchou ustupující profilovanou římsou; na podstavci obdélný dřík, který je také ukončen mohutnou profilovanou římsou. Dřík rozšířen ve spodní části o dvojici volut, v horní části voluty asi poloviční velikosti. Na profilované desce zakončující dřík je jednoduchá, kónicky se zužující hlavice, na ni prostý obdélný podstavec, na kterém stojí socha sv. Jana Nepomuckého. Socha v podživotní velikosti, esovitě prohnutá, váha těla na pravé noze, levá noha odlehčena a mírně ustupuje dozadu; hlava mírně nakloněna k pravému rameni a ruce, ve které drží krucifix. Plášť tvoří bohatě nařasená a rozvlněná drapérie, kterou si lehce přidržuje levou rukou. Kolem hlavy sv. Jana Nepomuckého je svatozář, kovová obruč s pěti pozlacenými hvězdami. Na soklu - na hlavní straně (v lineárně rytém zrcadle) je špatně čitelný nápis: Heilige Johannes von Nep. bitte für uns a dále Renoviert 1900 a 1937.