socha sv. Jana Nepomuckého

Barokní pískovcová socha sv. Jana Nepomuckého v životní velikosti (150 cm, původně polychromovaná). Socha spočívá na 160 cm vysokém pískovcovém fundamentu postaveném na čtyřech žulových stupních (72 cm). Fundament nese uprostřed čelní (Z) strany oválný medailon s prosbou ke svatému : “O Sanct Joannes Lands Patron. Erlange uns die Himmels Kron Behütte uns für Schand und Apethe vor pestilente Krieg Hungers Noth.” (Ó, svatý Jane, zemský patrone, uveď nás v království nebeské, ochraňuj nás před hanbou, posměchem, morem, válkou, hladem a nouzí) Na zadní (V) straně je tesaný nápis v rámu: Zu Vermehrung der / Andacht Sanct Ioannes / Nepomucene Har die / Weeber Bruders-schafft / nach Verlauf 50. Jahren / Diese Statue Wiederum / aufs Neue errichten / lassen. Anno 1781 / Renoviert Anno 1832. Unter / der Leitung der Vorsteher / Franz Schöpfer, Anton Proksch. Na zadní straně soklu věnovací nápis: R. 1893 část. zničeno, oprava 1894. Dle údajů Vl. Rudy nechal sochu postavit roku 1731 plátenický cech v Liberci na počest nejdelší stávky v dějinách Liberce, která proběhla v letech 1722-1723, kdy se vzbouřili pláteničtí tovaryši nespokojení s podmínkami práce a mzdou. Výška soklu 72 cm, výška fundamentu 160 cm, výška sochy 150 cm. Rozměr soklu 90x45 cm.