socha sv. Jana Nepomuckého

Socha sv. Jana Nepomuckého byla zhotovena roku 1719 neznámým autorem. Nachází se na travnaté ploše poblíž silnice. Spodní část památky tvoří hranolový sokl skládající se z patky, dříku a hlavice. Patka soklu je opatřena jednoduchou profilací, v horní části se zužující směrem ke dříku. Hranolový dřík je ze všech stran zdoben rytými zrcadly s vykrojenými rohy. Na přední straně je zrcadlo vyplněno nápisem se jménem donátora a letopočtem 1719, boční jsou prázdná. Dřík je zakončen krycí deskou s profilovanou obvodovou římsou. Pod postavou světce stojící na nízkém plintu soklový nástavec, jehož boky jsou v dolní části rozšířené do volut a; v čelním pohledu se voluty stáčí směrem dovnitř. Na čelní straně podstavce je nápis v kartuši, která je orámována reliéfní páskou se zbytky akantů. Zadní strana podstavce je hladká a na ní rytý, hůře čitelný nápis. Postava světce v životní velikosti je esovitě prohnuta a stojí v kontrapostu s odlehčenou pravou nohou. V pravé ruce drží biret a mezi palcem a ukazovákem má zlacenou palmovou ratolest. Před tělem má krucifix, který pozdvihuje vznášející se malý andílek a hledí světci do tváře. Dlaň pravé ruky má světec položenou na hrudi. Hlavu má nakloněnou k levému rameni. Obličej světce lemují krátké vousy a vlnité vlasy ke krku. Kolem hlavy má svatozář s pěti šesticípými hvězdami. Světec je oděn v tradičním kanovnickém oděvu. Přes ramena má almuci, uvázanou pod krkem, její součástí je kapuce. Spodní lem je zdoben střapci. Pod almucí má rochetu, která mu sahá ke kolenům. Spodní lem rochety je zdoben krajkou s vegetativním motivem. Spodní roucho, klerika splývavě spadá na plintus a zpod ní vyčnívají špičky bot.