socha sv. Jana Nepomuckého

Pískovcová socha sv. Jana Nepomuckého stojí nároží býv. hřbitova při okraji silnice ve strmém svahu na V okraji obce. Socha je orientována čelem k S a je přístupná po třech kamenných schodech. Základnu kompozice tvoří masivní kubický sokl, složený z hladce tesaných kamenných bloků a ukončený jednoduchou římsičkou. Na spodním soklu stojí čtyřboký pilířový podstavec, rozčleněný na hranolový sokl s patkou, dřík a profilovanou římsovou hlavici, která jeho objem značně přesahuje. Stěny dříku jsou členěny předstupujícími zrcadly kasulového tvaru v lištovém orámování. Pod dolními rohy zrcadel vystupují drobné reliéfní mušle, nad horními rohy jsou umístěné stylizované akantové listy. Plochy zrcadel jsou hladké, pouze na čelní stěně je malovaný švabachový nápis. Na zadní J straně podstavce je stručný nápis o opravě díla: obn.- 1893 Na podstavec dosedá vysoký členitý a konkávně projmutý horní sokl, ukončený římsou. Stěny soklu jsou zdobeny úzkou páskou s mušlemi. Na soklu spočívá postava klečícího světce v životní velikosti. Světec klečí na mohutném oblačném útvaru, z něhož se vpravo vynořuje andílčí hlavička. Tělo světce je stočené směrem diagonálně vlevo. Nepokrytá hlava pokračuje v pohybu těla a otáčí se zcela doleva do profilu, zároveň se sklání rudce dolů. Sv. Jan je tradičně oblečen a v pravé ruce drží diagonálně položený krucifix, v levé ruce drží biret.