socha sv. Jana Nepomuckého

Pískovcová skulptura sv. Jana Nepomuckého v J části obce při silnici před zahradou domu čp. 14 a je orientována směrem k V. Základnu kompozice tvoří jednostupňová podnož, na níž spočívá hranolový pilířový podstavec s masivním kubickým soklem. Jeho čelní stěna je zdobena obdélným zrcadlem s vykrojenými rohy. Sokl přechází plynule v dřík, dole po stranách rozšířený volutami. Dřík vrcholí profilovanou, segmentově zaklenutou římsovou hlavicí. Čelní a boční stěny dříku pročleňují rytá zrcadla (boční jsou následkem rekonstrukce nečitelné). Nápis na čelní stěně. Na dolní podstavec dosedá nízký horní sokl, tvořený deskovým plintem a výžlabkem mezi oblouny. Na soklu stojí čelně zobrazená socha světce v životní velikosti. Figura je zobrazená v konrapostu a postava je slabě lukovitě prohnuta směrem doleva. Váha těla spočívá na levé noze, pravá je mírně ohnuta v koleni a předsunuta dopředu. Hlava se sklání k pravému rameni. Světec je tradičně oděn v kleriku a rochetu. Nepokrytá hlava je rámována zlacenou svatozáří s pěti hvězdami. V náručí drží sv. Jan krucifix, přidržovaný pravou rukou a směřující diagonálně k pravému rameni.