socha sv. Jana Nepomuckého

Socha sv. Jana Nepomuckého stojí po pravé straně silnice ve směru Luštěnice - Nymburk před budovou školy čp.160 v J části vesnice, orientovaná čelem k V. Materiálem je jemnozrnný pískovec, výška celého díla je cca 3,6 m a výška skulptury cca 1,8 m. V záhybech a na dalších místech šatu jsou viditelné zbytky polychromie. Na čelní straně dříku podstavce je fragment rytého nápisu s chronogramem a letopočtem 1774. Na zadní straně dříku rytý letopočet 1772. Ikonograficky málo obvyklá kompozice stojícího sv. Jana Nepomuckého na velké rybě (symbol mlčenlivosti), osazená na pilířovém podstavci (tradičně členěném na patku, hranolový dřík a římsovou hlavici), který spočívá na nízké kamenné podnoži. Čelně situovaná, plnoplastická socha sv. Jana Nepomuckého, která se esovitě prohýbá v důsledku kontrapostu, je oděna do tradičního kanovnického šatu - kleriky, rochety a mozzety se střapci. Váha těla spočívá na pravé noze, levá noha (která spočívá na velké rybí hlavě) je předkročena a pokrčena v koleni. V levé ruce drží světec v diagonální poloze velký krucifix, pravá ruka volně pokrčená v lokti se obrací směrem k divákovi.