socha sv. Jana Nepomuckého

Socha byla spolu s dalšími někilikrát přemístěna, naposledy v r. 1997ze zrušeného hřbitova u kostela sv. Michala. Nynější situace: Jedna ze souboru 5 soch rytmicky umístěných na parapetu rampy v Široké ulici , resp. na parapetu mostu) stoupající od mostu u muzea nad městským náhonem. Postava světce s nakročenou levou nohou a hlavou skloněnou k levému rameni. V kanovnickém úboru s kvadrátkem. Nad hlavou svatozář s pěti plechovými hvězdami, krucifix opřen v levém předloktí. Popis Šulcová 1988