socha sv. Jana Nepomuckého

Na nízkém jednoduchém podstavci stojí socha světce v podživotní velikosti, v kontrapostu s odlehčenou pravou nohou, světec je oděn v tradiční kanovnické roucho, na hlavě, lehce skloněné k levému rameni, má biret. V náručí drží krucifix.