socha sv. Jana Nepomuckého

Mramorová socha sv. Jana Nepomuckého na jednoduchém hranolovém soklu ukončeném výraznou profilovanou římsou. Socha sv. Jana stojí na nízkém plintu. Světec je oděn v tradičním šatu, v mírném kontrapostu, v levé ruce drží na hrudi kovovou zlacenou ratolest, na pravé ruce je umístěn kříž s korpusem Krista, který drží letící andílek. Kolem světcovy hlavy zlacená hvězdná svatozář. Na soklu obnoven třířádkový nápis.