socha sv. Jana Nepomuckého

Socha sv. Jana Nepomuckého se nachází v zahradě domu č.p. 127 při silnici na Brtníky východně od náměstí. Skládá se z vlastní sochy sv. Jana Nepomuckého v životní velikosti a z hranolového soklu. Socha světce stojí v kontrapostu s odlehčenou pravou nohou. V milostném gestu se přiklání ke krucifixu drženém na levém předloktí. Pravá ruka je v pokorném gestu přimknuta k hrudi. Hlava s biretem a kruhovou svatozáří s pěti hvězdami je skloněna a natočena k levému rameni. Tvář rámují polodlouhé vlnité vlasy a plnovous. Světec je oděn do pláštíku, rochety s krajkovým lemem členěné vertikálními vrásami a kleriky dosahující až ke kotníkům, vpředu zapínané na knoflíky. Sv. Jan Nepomucký je osazen na plintu, který přímo navazuje na hranolový sokl s profilovanou hlavní římsou. Dřík soklu na čelní straně zdoben zrcadlem s vykrajovanými rohy ve tvaru čtvrtkruhu. V dolní části zrcadla datace „ANNO 1728“. V poli zrcadla je umístěna nápisová kartuše (Gott/ zu Ehren und/ dem heil/ Iohann von Nepo/muck/ Staffirt von Franz /Zimmer/ 182), kterou po okrajích zdobí palmové listy. Sokl je ukončen profilovanou soklovou římsou skládající z oblounu a výžlabku, je osazen na podstavci soklu s jedním schodnicovým stupněm. Na přelomu 17. a 18. století žila ve Velkém Šenově rodina sochařů Riedelů. Význačným představitelem této rodiny je sochař Kristián Riedel, autor sochy svatého Jana Nepomuckého. sv. Jan Nepomucký Postavení:kněz, generální vikář, mučedník, Úmrtí:1393, Patron:kněží, zpovědníků, lodníků, vorařů, mlynářů; vzýván za mlčenlivost, proti nebezpečí vody, za ochranu mostů Atributy:hvězdy kol hlavy, jazyk, kněz, kotva, kříž, most, palma, ryba, řeka Pocházel z jihozápadních Čech. Ztělesnil v sobě ideál znalce Božích tajemství, který pilným studiem a kázní usiloval o mravní dokonalost. V úřadě generálního vikáře hájil práva církve a její svobodu proti zvůli krále Václava IV. a zakusil za to od něj trýznění a mučení, po smrti byl z Karlova mostu vhozen Vltavy.