socha sv. Jana Nepomuckého

Pískovcová socha sv. Jana Nepomuckého je umístěná na vysokém dvoudílném postamentu. Spodní hranolový podstavec je u paty ukončen římsou profilovanou obrácenou zvonovnicí. Boční stěny jsou hladké jen na čelní straně podpírá korunní římsu s profilací lesbického kyma volutová konzola zdobená akantovým listem. Na spodní podstavec dosedá druhý díl postamentu, který je zhruba stejně vysoký. Přední strana tohoto dílu je doplněná nápisem s chronogramem (1719) a signaturou: „B.IOANNI / NEPOMVCENO / AB VRBE / CANONIZAN DO / POSVIT / F.C.S.1“. V dolní části je sokl zakončený římsou s profilací obrácené zvonovnice, zatímco horní římsa je několikrát odstupňovaná a nese krycí desku s plastikou sv. Jana Nepomuckého. Světec je zobrazený v mírném kontrapostu s pokrčenou levou nohou a hlavou otočenou k pravému rameni, levou ruku má složenou na prsou a v pravé drží krucifix, který mu z pravé strany podpírá okřídlený andílek. Postava je oblečená do zvlněné rochety s klerikou, na hlavě má biret a přes ramena přehozenou almuci. 1Blahoslavenému Janu Nepomuckému od městského kanovníka uděláno F. C. S.