socha sv. Jana Nepomuckého

Pískovcovou sochu sv. Jana Nepomuckého nechal v roce 1716 zřídit místní mlynář Johannes Haine. Postava světce je umístěna na vysokém trojdílném podstavci, který je osazen na širokém jednoduchém stupni čtvercového půdorysu. Na něm se nachází hmotný sokl členěný reliéfními obdélnými poli, na soklu je pak posazen hranolový dřík, jenž je ze všech stran opatřen tesaným nápisem a jenž postupně přechází v konkávně projmutou část, zdobenou monogramem IHS a završenou masivní oblounovou římsou. Na té je umístěna jednoduchá, několikrát odstupněná čtvercová deska, na které je osazena socha sv. Jana. Světec je zpodobněn tradičním způsobem, tj. v kanovnickém rouchu, s biretem na hlavě, svatozáří s pěti hvězdami, diagonálně přes hruď drží kříž, v pravé ruce držel pravděpodobně kovovou zlacenou palmovou ratolest. Postava je lehce esovitě prohnutá, almuce volně splývá přes ramena, klerika i rocheta jsou na světcově pravém boku nařaseny v hlubokých záhybech. Sochu obklopuje dřevěný laťkový plot.