socha sv. Jana Nepomuckého

V současnosti se socha sv. Jana Nepomuckého nachází severozápadně od historického jádra města. Pískovcová socha je osazena na západním okraji Smetanových sadů, v cípu ohraničeném ulicemi Jana Švermy a Pionýrů. Samostatně stojící socha tvořená dvojitým soklem a figurální plastikou. Hlavní pohledová strana je od západu. Na jednoduché pravoúhlé platformě, která vyrovnává svažitost terénu je osazen vlastní podstavec sochy s profilovanou horní, vodorovnou hranou. Jednoduchá kubická patka soklu přechází v odsazenou žlábkovnici završenou oblounem. Samotný hranolovitý dřík spodního soklu je na výšku obdélný. Přední, pohledová plocha je zdobená mělkým a plochým reliéfem věnce ze dvou symetrických větví. Věnec je dole svázán stylizovanou stuhou. Boční plochy soklu mají soustředně vpadlá pole s vloženým oblounem do vnitřní hrany. Dvakrát předsazená hlavice je výrazněji profilována. Na horní podstavě spodního soklu je napojen druhý dynamičtěji tvarovaný sokl, který dosahuje 3 výšky a o stejném půdorysu jaký má dřík spodního soklu. Horní podstavec má jednoduchou patku s navazujícím výžlabkem a vypouklými stěnami hranolovitého dříku, který je zakončen opět zdobněji provedenou hlavicí. Figura představující sv. Jana Nepomuckého vychází z hrubě opracovaného kvádru. Zpřímená postava je v kontrapostu natočena čelem k pozorovateli. Pravá noha postavy je propnuta, levá naopak v koleni pokrčena s mírně vytočeným chodidlem. Obě ruce světce jsou v lokti ohnuté. Předloktí levé ruky vede ke středu hrudníku, kde se ho prsty dotýká. Ohnutí druhé ruky je v daleko větším úhlu. Dlaň ruky je v úrovni pravé kyčle, kde prsty přidržuje o rameno téže ruky zapřený latinský kříž s Kristem. Hlava postavy je natočena k pravému rameni. Tvář je patrna z 3 profilu. Bohaté kudrny vlasů lemují tvář a sahají až k ramenům. Plnovous oproti vlasům není tak bohatý. Postava je zahalena v dlouhém a splývavém šatu tzv. rochetě. Horní část těla navíc překrývá mozzetta. Svým provedením a kapucí spíše připomíná almuci. Doplněk oděvu tvoří biret.